Gravplats och gravstenar

Begravningsformerna är antingen jordbegravning eller kremation. Vid jordbegravning gravsätts man i en grav på en kyrkogård. Gravsättningen sker oftast i nära anslutning till begravningsceremonin. Enligt lag måste kremation eller gravsättning av kista ske inom en månad från dödsdag. Med några få undantag kan man gravsättas på vilken kyrkogård man vill, utan extra kostnader förutom transportkostnader.

Traditionell gravplats

Grav för kista eller urna. I gravar där man tidigare gravsatt kistor går det normalt bra att även gravsätta urnor. En vanlig grav kan utsmyckas på olika sätt, vanligast är gravvård i sten. Gravplatsen är kostnadsfri och upplåts på 25 år. Gravrättsinnehavare är skyldiga att se till att graven sköts. Man kan avtala om skötsel genom kyrkogårdsförvaltningen.

Askgrav – Allmän urnlund

Allmän urnlund eller askgrav finns på en del kyrkogårdar och har kommit fram som ett alternativ till traditionell gravplats och minneslund. Man vet var gravplatsen är och man kan ha en markering, ofta en enkel sten. Graven sköts av kyrkogårdsförvaltningen, oftast utan kostnad.

 

Minneslund

Minneslund är en anonym gravplats som sköts av kyrkogårdsförvaltningen. Man får inte vara närvarande vid gravsättning. Blommor och ljus får placeras på anvisad plats. Vanligtvis sker gravsättning genom att askan grävs ner i minneslunden.

Spridning av aska

Efter tillstånd från Länsstyrelsen kan man sprida askan över t ex havet, en sjö, en skogsdunge eller liknande.

Många som funderar på minneslund ser på fördelen att de anhöriga ej behöver ordna eller bekosta gravskötsel och kanske glömmer att det kan finnas ett behov att ha en speciell plats att gå till och minnas.

Gravstenar

Vackert huggna i naturens mest beständiga material bildar kyrkogårdens gravstenar en bro till tider som aldrig kommer tillbaka. På samma sätt kommer den sten du står i begrepp att beställa inte bara bli ett minnesmärke över en saknad anförvant, utan också ett tidsdokument för framtida kyrkogårdsvandrare.

Kontakta oss på begravningsbyrån för hjälp med utformning av eller renovering av befintlig gravsten.

Det tillkommer ingen extra kostnad att beställa ny gravsten eller inskription via oss på begravningsbyrån. Vi har överskådligt material  och tillsammans utformar vi gravstenen enligt era önskemål.  Vid nybeställning av gravsten skickar stenhuggeriet en ritning för godkännande till dig som beställare innan tillverkning. Leveranstiden är därefter ca 6-8 veckor.

Vid textkomplettering hämtas stenen in till stenhuggeriet där arbetet utförs när stenen är torr och rengjord.

För mer information besök gärna vår samarbetspartner Norrsten

  • Ungefär 90% kremeras årligen i Sverige 90% 90%