Många viktiga juridiska frågor uppstår i samband med ett dödsfall.

Boutredning är ett samlingsnamn för upprättande av bouppteckning, dödsboförvaltning och arvskifte samt avveckling av dödsboet.

Bouppteckning
Bouppteckningen ska upprättas enligt vissa krav som är till för att skydda varje enskild dödsbodelägare. Den är en dokumentation över vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentstagare. Att upprätta en bouppteckning ställer krav på en gedigen kunskap inom familjejuridiken. En felaktigt upprättad bouppteckning kan få följdverkningar för delägarna i boet.

Dödsboförvaltning
Utöver den rent ekonomiska förvaltningen med betalningar av räkningar kan dödsboförvaltning även innebära kontakt med mäklare, hyresvärd, auktionsfirma och städfirma. Vi tar även hand om deklarationer, skatteinbetalningar, lagfartsansökningar och övriga myndighetskontakter.

Arvskifte
När förvaltningen är slutförd görs alltid en tydlig redovisningsräkning och ett arvskiftesförslag upprättas som samtliga dödsbodelägare får godkänna. Då samtliga delägare har godkänt arvskiftet utbetalas arvslotter.

Arvskifteshandlingen är viktig och lagstadgad då fler än en delägare finns i dödsboet och skyddar delägare i de fall ytterligare skulder skulle framkomma.

Brist i boet
När dödsboet inte har tillgångar som täcker samtliga skulder är det viktigt att inga betalningar görs efter dödsfallet. Rådgör eller lämna över ärendet till Oss så tar Vi hand om alla kontakter med fordringsägarna. Genom en korrekt hantering och förvaltning av dödsboet riskerar inte delägarna att bli betalningsansvariga för dödsboets skulder.

Det är en trygghet att anlita en auktoriserad begravningsbyrå för bouppteckningen. Våra boutredare har dokumenterad kunskap samt ansvarsförsäkring.