Home Content

”Med kunnande, erfarenhet och personligt engagemang”

När en anhörig avlider, när sorgen drabbar hårt – det är då vi finns till hands för att hjälpa och stötta. Med kunskaper, erfarenhet och engagemang vill vi bidra till att göra begravningen
till ett minnesvärt avsked. Vi erbjuder all den trygghet som det innebär att anlita en auktoriserad begravningsbyrå.”
Helen Lagergren och Jenny Backlund